სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


ჩვენი ბიბლიოთეკა ავსტრიული ბიბლიოთეკების ქსელს შეუერთდა
ჩვენი ბიბლიოთეკა ავსტრიული ბიბლიოთეკების ქსელს შეუერთდა
ჩვენი ბიბლიოთეკა ავსტრიული ბიბლიოთეკების ქსელს შეუერთდა,
რაც ნიშნავს:
 
გაზრდილ ცნობადობას
 
წიგნადი ფონდის მუდმივად განახლებას ავსტრიული ლიტერატურით
 
წიგნადი ფონდის მუდმივად განახლებას ავსტრიელი ავტორების უახლესი ქართულენოვანი თარგმანებით
 
შეხვედრებს თანამედროვე ავსტრიელ ავტორებთან
 
შეხვედრებს ავსტრიული ლიტერატურის მთარგმნელებთან
 
შეხვედრებს თანამედროვე ავსტრიელ ხელოვანებთან
https://www.oesterreich-bibliotheken.at/oesterreich-bibliotheken/die-bibliotheken/oesterreichische-bibliotheken-bibliotheken-mit-oesterreich-bezug/georgien-batumi/?fbclid=IwAR0czxqH095FS1PBhaY_0GbRT3wKI8aEPJ8v5i0gPWLzJpkZRVY2fOk1lBU
 

«««