სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


„ვეფხისტყაოსნის“ ილუსტრირებული გამოცემები
„ვეფხისტყაოსნის“ ილუსტრირებული გამოცემები
დღეს საჯარო ბიბლიოთეკა კვირეულის „წიგნი და მხატვრობა“ ფარგლებში წარმოგიდგენთ ჩვენს ფონდში დაცულ „ვეფხისტყაოსნის“ ილუსტრირებულ და შემკულ გამოცემებს.
  ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა ფლობს შ. რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ 107 გამოცემას ქართულ და უცხოურ ენებზე.
 დღეს სამკითხველო დარბაზში გამოფენილია:
☑️შ. რუსთაველი „ვეფხისტყაოსანი“ (უნიკალური გამოცემა) ბათუმი, 1899 წ. 
ძმები თავართქილაძეების სტამბა
☑️შ. რუსთაველი „ვეფხისტყაოსანი“ (ქართველიშვილისეული უნიკალური გამოცემა) თბილისი, 1888 წ. 
☑️შ. რუსთაველი „ვეფხისტყაოსანი“ (ბეგთაბეგისეული) გამომცემლობა ბაკმი, 1918 წ. 
☑️შ. რუსთაველი „ვეფხისტყაოსანი“ (წერეთლისეული) გამომცემლობა ბაკმი, 1916 წ. 
☑️შ. რუსთაველი „ვეფხისტყაოსანი“ თბილისი, 1966 წ. 
მამუკა თავართქილაძის ფერადი მინიატურებით
☑️შ. რუსთაველი „ვეფხისტყაოსანი“ (ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა) 2013 წ. 
☑️რამდენიმე მინიატურული გამოფენა და ბევრი სხვა.
 

«««